Lưu trữ thẻ: đèn tàu cá

Đèn tàu cá 5 sao KANADA

ĐÈN TÀU CÁ 5 SAO KANADA công suất 1000W Halogen được sử dụng cho tàu câu mực để dẫn dụ và thu hút mực vào khu vực câu hoặc lưới chụp. ĐÈN TÀU CÁ 5 SAO KANADA là loại bóng chuyên dụng tốt nhất trên thị trường hiện nay. ĐÈN TÀU CÁ 5 SAO KANADA […]