Lưu trữ thẻ: nhà phân phối độc quyền đèn Kanada

Minh Tâm trở thành NPP độc quyền đèn KANADA tại Hải Phòng

Vào buổi sáng 22 tháng 3 năm 2024, một sự kiện quan trọng đã diễn ra: Ông Phạm Mạnh Tường, Giám đốc chi nhánh Kanada tại Hải Phòng, cùng với Ông Phạm Thanh Tuyền, Tổng giám đốc của công ty Minh Tâm, đã ký kết một hợp đồng hợp tác chiến lược. Theo thỏa thuận […]