Giải pháp chiếu sáng cho tàu đánh cá

ĐÈN LED ĐÁNH CÁ 1000W OCEAN SHENGJING

4.168.000